Per Josep Pedrals

Confessió del goliard és un enfilall de quatre-cents vuit versos, ordenats en nou cants, convenientment rimats. Com diu Esteve Plantada a l’epíleg: “És un llibre atlèticament elèctric, com ho és cada recital de rapsòdia significada, de ball de lluentons. Perquè Pedrals és un generador. De corrent i corrents, de ficcions i metaversos, de vides refugis, d’acuit i amagar, de certesa i descobriments. […] Perquè tot joc fa guspira, i les idees s’esveren. Química pura, per dir-ho a la pedraliana.”

Josep Pedrals (Barcelona, 1979) es dedica a la poesia des d’uns quants fronts: escriu llibres d’investigació en el gènere (assajos novel·lats sobre poètica i vida), recita poesia de manera professional (ha actuat per Europa, Amèrica i l’Àsia), explica la poesia en cursos i conferències (en universitats, instituts i escoles), difon i divulga la poesia en mitjans de comunicació (actualment a El País), ha muntat celebracions poètiques de tot tipus i periodicitat (va conduir durant tretze anys l’històric cicle poètic del bar Horiginal i actualment dirigeix el festival Barcelona Poesia), posa versos a la música d’uns quants compositors, expandeix la teatralitat del vers i inclou versos en les dramatúrgies d’altri, etcètera. Les seves principals aportacions en format llibre són Escola italiana (2003), El furgatori (2006), El romanço d’Anna Tirant (2012, premi Lletra d’Or), Exploradors, al poema! (2014), Els límits del Quim Porta (2018; premi Homo Fabra; premi Llegir en Cas d’Incendi; premi Ciutat de Barcelona de Literatura) i El joc del penjat (2022).

Confessió del goliard, llibre petit, bonic, enginyós, divertit i lúcid, d’un poeta extraordinari, és el número 18 de la col·lecció Envinats, que vincula el vi amb la cultura i la creació.