Traducció, introducció i notes de Patrick Gifreu

Arnau de Vilanova (València ca 1240 – Gènova, 1311) va ser un dels grans metges de l’edat mitjana i un teòleg controvertit i perseguit. Entre la llarga llista d’obres científiques i mèdiques que va escriure, i a les quals deu la fama, se li atribueix El llibre dels vins que, com l’autor mateix diu, aplega una cinquantena de receptes per a elaborar vins medicinals: “N’enumero els ingredients, en dono les propietats i n’elogio les virtuts.” El va escriure en llatí (Liber de vinis o De vinis) i ara l’oferim per primera vegada traduït al català. L’obra, que ens parla del vi aliment i medecina, també ens acosta a les pràctiques de la medicina medieval. 

Hi hem afegit una introducció i unes notes de gran interès, obra del traductor, Patrick Gifreu. A la introducció, hi podem llegir: “El tractat De vinis és un llibre tan mític com l’autor. El tema del vi obsedeix la tradició científica d’Occident, el record insatisfet del qual mena a la recerca d’un referent inaugural. I el va trobar en el personatge d’Arnau de Vilanova.”

El llibre dels vins d’Arnau de Vilanova és el número 17 de la col·lecció Envinats, que vincula el vi amb les arts i la creació.