Joan Brossa.

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998), poeta en el sentit màxim de l’expressió, va exercir l’ofici en tots els àmbits: visual, escènic, objectual i, és clar, l’estrictament literari. Va desplegar la seva obra en els moments obscurs de la dictadura i es va implicar en aquelles aventures col·lectives (com Dau al Set, a partir del 1948) que, enmig de les tenebres, podien donar llum a la cultura transformadora. Mort el dictador, va continuar exercint de far dels qui accepten el risc estètic. La seva obra, lluny de les concepcions carrinclones, s’ha convertit en un referent indiscutible de modernitat i d’avantguarda en la història de la literatura i de l’art contemporanis a Catalunya.

Hem publicat: Poemes de combat.