Traducció, brindis i colofó de Jordi Cornudella

¿És possible una vida feliç? Epicur ens ensenya que sí, a condició que entenguem que la felicitat és el plaer de viure sense dolor al cos ni pertorbació a l’esperit. I també ens ensenya que per aconseguir-ho hem de deixar de banda les superxeries dels opinadors i reflexionar pel nostre compte amb lucidesa. D’això tracten els dos breviaris essencials que recull aquest volum: la Carta a Meneceu i les Màximes capitals. Epicur hi exposa com, fins i tot en temps de corrupció i de crisi, és possible la felicitat.
Aquesta plaqueta és la número 14 de la col·lecció Envinats.