Subscriu-te a la col·lecció Envinats de VIBOP edicions

El subscriptor rebrà quatre plaquettes cada any, dues al mes de març i dues al mes de novembre. I les rebrà a casa. Per això fer-se subscriptor és la manera més fàcil de gaudir de tota la col·lecció Envinats. A més, el subscriptor també rebrà cada mes una newsletter amb informació de l’editorial i d’altres activitats, ofertes i propostes vinícoles (actes, visites a cellers, tasts, museus del vi, rutes vinícoles…).


El preu de cada llibret és de 12 euros (48 euros anuals). Al subscriptor se li aplica un 5% de descompte per volum. Farà un pagament anual de 45,60 euros, que es cobraran un cop l’any, al voltant del mes de febrer.

Sí! Em vull subscriure a la col·lecció!

    Dades del subscriptor

    Se subscriu per domiciliació bancària a la col·lecció Envinats de Vibop Edicions, per un any, que es renovarà automàticament fins al moment que es doni de baixa a través d'un correu electrònic. Tarifa del 2018 corresponent a 4 plaquettes de la col·lecció Envinats, que es publicaran dues al mes de març i dues al mes de novembre. Pagament únic: 45,60 € (5% de descompte sobre el preu original). Els subscriptors que resideixin fora de l'estat espanyol hauran de pagar les despeses d'enviament de les plaquettes.

    Dades del pagador

    * En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades recollides en aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades al fitxer de Vibop edicions, per dur a terme una gestió correcta de les tasques pròpies de l’editorial i per fer difusió d’informació relacionada amb el projecte. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de Vibop edicions (carrer de la vinya, 32-38 esc. B baixos, 08328 Alella o a través del correu electrònic info@vibop.cat).